Video

På de video som har ett “I” uppe i högra hörnet har jag textat en engelsk text, för att det skall bli lättare att förstå.

Visits: 6133